vrijwilligers aan het roer

​De Energiecoöperatie IJlst is een initiatief van een paar bevlogen IJlsters die hier al vanaf 2015 vrijwillig hun tijd in steken. In totaal hebben we zo’n 150 leden waarvan er 121 hebben geparticipeerd in de financiering van de Stroomtuin.

bestuur

Gerrit van der Leeuw – voorzitter
Harmen de Boer – penningmeester
Angeline Kerver – secretaris
Tim Dijkstra – algemeen lid
Abe Jaap Syperda – techniek
Sicco Beerda – deelauto’s en communicatie

Hans Sikma, Sicco Beerda, Tim Dijkstra en Gerrit van der Leeuw